ABCOnline, vznikla v roce 2012, na základě dohody dvou kolegů, Stanislava Kalaše – Obchod/Servis a Ing. Antonína Procházky – Networks.
Pan Kalaš inicioval myšlenku na vytvoření komunitní síťě v Těptíně – Kamenici, a přemluvil v té době již provozujícího internetovou síť v Praze, kolegu Procházku, aby s ním založil a pomohl zprovoznit internetovou síť.

V květnu 2012 vznikla ABCOnline už jako čistě komerční síť. Zkušeností bylo málo a klientela žádná. První klient byl sám pan Kalaš.

Druhý klient a v té době první platící se připojil v průběhu června 2012 a je spokojeným klientem do dnes.

Dnes je připojeno přes 200 klientů. Je říjen 2016 a my jsme na prahu velkých změn. Z dob kdy stačila rychlost kolem 2-4 Mbps je již pryč a nastává čas, kdy je potřeba se posunout dál.

Vznikla síť ABC-Net, která bude zastupovat ABCOnline ve věcech kolem Internetu – provozování internetových a telekomunikačních sítí.

ABCOnline se bude více zaměřovat na servis, správu a prodej hardware a software. Věříme, že změny budou ke prospěchu věci.

Za ABCOnline a ABC-Net
Stanislav Kalaš