Zde máme nové AC přípojné body a dále se budeme rozšiřovat.
Rychlost od 50Mbps výše.

Vysílače:
ABC-Net : Všedobrovice, Štiřín, Petříkov
JM-Net: Všedobrovice 2x, Štiřín 2x

Mapy pokrytí: Zde

ABCONLINE_Vsedobrovice  – GPS:
ABCONLINE_Vsedobrovice_Stirin – GPS:
ABCONLINE_Vsedobrovice_Petrikov – GPS:
www.abc-net.cz_Vse_AC90RF – GPS:
ABCONLINE_Vsedobrovice_Soda – GPS:
CZFree.jmnet.cz-Stirin2[5JVAC] – GPS:
CZFree.jmnet.cz-Stirin2[5SZAC] – GPS: