Zde máme nové AC přípojné body a dále se budeme rozšiřovat.
Rychlost od 50Mbps výše.

Vysílače:
ABC-Net : Kamenice, Skuheř
JM-Net: Kamenice, Skuheř

Mapy pokrytí: Zde

ABCONLINE_Kamenice_Zamek_AC – GPS:
www.abc-net.cz_Kamenice_Zamek – GPS:
ABCONLINE_Skuher_Urbanec – GPS:
CZFree.jmnet.cz-Skuher2[5AC] – GPS:
CZFree.jmnet.cz-Skuher3[5JAC] – GPS:
CZFree.jmnet.cz-Skuher3[5SAC] – GPS: