Zde máme nové AC přípojné body a dále se budeme rozšiřovat.
Rychlost od 50Mbps výše.

Vysílače:
ABC-Net : Kostelec u Křížků
JM-Net: Kostelec u Křížků

Mapy pokrytí: Zde

ABCONLINE_Kostelec – GPS:
www.abc-net.cz_Kostelec2_JV – GPS:
www.abc-net.cz_Kostelec3 – GPS:
www.abc-net.cz_Kostelec4_Prcha – GPS:
CZFree.jmnet.cz-Kostelec[5SAC] – GPS: